ФОН 2: Курс по фонетика за напреднали

  

 

ФОН 2 е курс по фонетика в Интернет-среда, разработен в рамките на Програма ЕРАЗЪМ на ЕС, раздел Европейски модули. Курсът е предназначен за студенти, които вече имат основни познания по фонетика и искат да задълбочат своите знания и умения най-вече в областта на фонетиката на английския език. На този етап курсът е предимно за българи, англичани и французи.

 

Проектът ФОН 2

 

Проектът се финансира от Програма ЕРАЗЪМ: 30250-IC-1-98-3-UK-ERASMUS-EPS1 и се разработва съвместно от трима европейски партньора.

 

Координатор

Университет в гр. Рединг, Великобритания

Питър Роуч, Саймън Арнфийлд

 

Партньори

Софийски университет Св. Климент Охридски, България

Снежина Димитрова, Татяна Костадинова

Университет в гр. По, Франция

Пиер Бузутил, Майкъл Парсънс, Валери Рок-Фрамптон, Моник Верак

 

Технически изисквания за работа

 

В курса ФОН 2 се използват техники за обучение в Интернет-среда и компютърни методи за анализ на реч. Надяваме се разделите да бъдат използвани от най-широк кръг потребители, но за целта е необходимо да разполагате с компютърна система, която да отговаря на определени технически изисквания.

 

Структура на курса

 

Курсът се състои от 10 раздела, като всеки от тях включва 4 вида дейности: уводна част и връзки с други Интернет-материали по темата; практически акустичен анализ, упражнения за транскрибиране; тестове за проверка на наученото.

 

Дискусионна страница

 

По този начин се дава възможност на участниците да осъществяват контакт помежду си и да споделят мненията и оценките си за курса. Могат да се задават въпроси, да се дискутира учебното съдържание, да се изказват препоръки, да се информират останалите за други Интернет-материали и т.н. Включете се в дискусионната страница - ще Ви е необходима парола, която можете да получите от преподавателя си.